Skolbibliotek

Alla på skolan är välkomna i biblioteket som ligger på första våningen i Södra byggnaden. Här har vi facklitteratur och skönlitteratur, dagstidningar och tidskrifter. Vi har gott om studieplatser för elever som vill jobba enskilt eller i grupp.

Biblioteket ger också elever och lärare tillgång till en rad olika databaser. Vill du ha stöd i ditt sökande efter information är du välkommen att kontakta bibliotekarierna Emil och Linda.

Öppettider:
Måndag-torsdag 7.30-16.30
Fredag 7.30-16.00

Telefon: 031-367 06 61

Adress: 
Viktor Rydbergsgatan 9
411 32 Göteborg 

Emil Johansson (Tel: 072-541 19 79)
Bibliotekarie

Linda Emanuelsson (Tel: 076-106 29 54)
Bibliotekarie

Georgina Fernandez
Biblioteksassistent

E-post: bibliotek.hvitfeldtska@educ.goteborg.se


Gymnasiebibliotekarien (Användbar länksamling under uppbyggnad) 

Bibliotekets blogg (Nyheter, boktips, databaser och stöd i informationssökning m.m.)

Hvitfeldtskas bibliotek - och lärobokskatalog
Här kan du söka på all kurs- och skönlitteratur på Hvitfeldtska.(Sök på bibliotekets alla böcker.)