Studiecentrum

I Studiecentrum arbetar våra tre specialpedagoger. Vårt studiecentrum finns i bibliotekets lokaler i södra byggnaden. Här kan du få hjälp med studieteknik, hur man planerar inför prov och inlämningar samt informationssökning.

Broschyr Studiecentrum

Om du behöver strategier eller alternativa arbetsredskap kan vi också hjälpa dig med detta, t ex inläst material eller andra hjälpmedel som kan underlätta dina studier.
I studiecentrum arbetar tre specialpedagoger samt skolans bibliotekarie och du har möjlighet att få extra stöd i matematik, svenska och engelska. Vid ett par tillfällen i veckan finns det även schemalagd tid för dig som upplever att du behöver extra genomgångar eller läxhjälp i dessa ämnen.

Våra specialpedagoger når du under rubriken Kontakt. Elevhälsa