Foto: M K

Centre for Retailing, Handelshögskolan Göteborg

Ingressen ska sammanfatta det viktigaste i artikeln. Bör inte vara längre än 250-300 tecken (inkl. mellanslag)