Att leva här och nu – en introduktion till Mindfulness

Tisdag 20 februari, kl 17.30–19.00
Frölunda Kulturhus, Anhörigcenter Väst

Genom att vara medveten om våra tankar, känslor och kroppsliga upplevelser kan vi leva mer i nuet. Men varför ska vi göra det? Hälsotekets sjukgymnast och hälsovägledare berättar om den medvetna närvarons effekter på hälsan och du får möjlighet att prova några övningar. Anmälan till 031-366 43 79.
I samarbete med Anhörigcenter Väst.

Blir vi sjuka av stress?

Onsdag 14 mars kl 17.00–18.30
Frölunda Kulturhus, Lilla salen

Lillian Wiegner, överläkare på Institutet för stressmedicin, föreläser om stress, och vad som är bra att tänka på för att undvika att bli sjuk av stress och hur utmattningssyndrom behandlas. Lilian har i 12 år på specialistklinik behandlat patienter som blivit sjuka av stress och forskar även i ämnet.

Den egna berättelsen – om psykisk ohälsa och migration

Måndag 16 april kl 16–17.15
Mötesplatsen Kastanjeträffen

Riksförbundet Hjärnkoll arbetar för att öka förståelsen för psykisk ohälsa, att förändra negativa attityder och minska diskrimineringen av personer med psykisk ohälsa. Hjärnkollsambassadören Fauzia berättar om egna erfarenheter av psykisk ohälsa och sin kontakt med vården.

Min superkraft kallas ADHD
– en föreläsning om attityder och förhållningsätt till ADHD

Torsdag den 26 april kl 18.30–20
Frölunda bibliotek, POINT-rummet

Många pratar om ADHD som ett problem. Mirre Sennehed är ett levande bevis på att man kan lyckas i livet trots motgångar och en svår ADHD. Hon berättar om hur diagnosen kunde vändas från en ständig börda till en superkraft.
I samarbete med POINT.

Fysisk aktivitet som medicin

Tisdag 15 maj kl 17.30–18.30
Frölunda Kulturhus, Lilla salen

Fysioterapeut Marina Calmbro från FaR-teamet berättar om den fysiska aktivitetens betydelse för hälsan och ger förslag på hur du kan komma igång. Avslutas med frågestund.

Mini-föreläsningar

Frölunda bibliotek, POINT-rummet

Korta föreläsningar på olika teman. Efterföljande rådgivning i Hälsotekets hälsohörna.

Frisk i munnen hela livet

Torsdag 22 februari kl 16.30–17

Råd och information om hur du håller dina tänder friska. Kost, munhygien och egenvård.
I samarbete med Folktandvården.

Vad är Ångest? INSTÄLLD!

Måndag 26 mars kl 10.30–11

Råd och information om ångest, hur du kan hantera ångest och vart du kan få ytterligare hjälp.
I samarbete med Ångestsyndromsällskapet i Göteborg.

Vardagsergonomi

Torsdag 12 april kl 10.30–11

Råd och information om hur du på ett skonsamt sätt kan använda din kropp när du utför aktiviteter i din vardag.
I samarbete med Osteoporosföreningen i Västra Götaland.