Program

Här nedan kan du ladda ner aktuellt program som PDF. Du hittar också alla våra aktiviteter under "Program" i den blå listen ovan. Vår tryckta programfolder kan du hämta på Hälsoteket, på något av medborgarkontoren eller på biblioteken i Angered. Nedan hittar du också Aktivitetskatalogen med en förteckning över en mängd aktiviteter för barn och ungdomar.