Foto: Klas Eriksson

Ägarbild, organisation och ledning

Grefab leds av en styrelse som kommunfullmäktige i samtliga delägarkommuner utsett. I verksamheten arbetar tjugosex personer. De flesta arbetar ute i våra hamnar, uppdelat på distrikt söder och norr, med hantering av våra kunders båtar samt drift och tillsyn av anläggningarna. Kundservice, administration och ledning finns på Norra hamngatan 40. Hur detta är organiserat går att läsa här.

Ägarbild

Grefab ägs av Göteborgs Stad, Mölndals Stad,Partille Kommun och Ale Kommun.

Grefabs styrelse

Länk till kontaktuppgifter till uppdragstagare i Göteborg

Ledamöter delägarkommunerna

 

Lorentzon, Ralf (s) Mölndal

René, Inger (m) Partille

Engstrand, Eje (s) Ale

Lekmannarevisorer, ersättare

Eckersten, Peter (m) Mölndal

Ledning

Ann-Christine Alkner-Dahl
VD

Anders Söderberg
Vice VD

Liselotte Torgerson
Administrativ Samordnare

Karin Fredell
Ledningsassistent


Kundservice

Katarina Lindahl
Chef kundservice

Carin Svensson
Kundservice

Malin Jarvind
Kundservice

Petra Brodefors
Kundservice

Cecilia Winberg
Kundservice

Söder

Roger Lindberg
Chef distrikt söder

Saltholmen
Håkan Olofsson
Janne Söderberg

Hinsholmskilen
Anders Rundberg
Anders Carlsson
Ola Dahlgren

Fiskebäck
Peter Larsson
Hans Carlsson
Richard Henriksson

Hovås
Per Elsius
Filip Holmer

Norr

Göran Carlsson
Chef distrikt norr

Torslanda Lagun
Thorbjörn Wahlberg
Göran Thuresson

Björlanda Kile
Björn Fingal
Michael Sillberg
Carl-Magnus Frankenberg
Linus Sandberg