Illustration: Torbjörn Hedberg

Om Göteborgs Stadstriennal

Göteborgs Stadstriennal 2015, 2018 och 2021 är ett forum för samtal och debatter kring de mest brännande stadsbyggnadsfrågorna. I år gör vi ett nedslag på Bokmässan. Stadstriennalen är en del av Göteborgs 400-årsjubileum 2021.

Göteborg står inför enorma och spännande förändringar. Därför är det avgörande att skapa kreativa samtal och fördjupningar kring stadsutveckling för en löpande dialog och för att driva arbetet framåt.

Stadstriennalen är göteborgarnas arena för samtal om stadsutveckling

Göteborgs Stadstriennal har vuxit fram ur en förstudie inför Göteborgs 400-årsjubileum år 2021. Göteborgarnas egna idéer och önskan om fler bostäder, hållbar stadsbyggnad, upprustning av miljonprogrammen och framför allt större delaktighet och engagemang i hela stadens utveckling ledde till denna förstudie. I förstudien undersöktes hur Göteborgs Stad kan möta göteborgarnas önskan och visa upp, bjuda in och prata ut om stadsbyggandet i Göteborg.

Göteborgs Stadstriennal syftar till att skapa öppna forum kring stadsutveckling med lokal och global inspiration och ska fram till och med 2021 vara en internationell arena som visar upp stadsutvecklingen i hela Göteborg och involverar göteborgarna i utvecklingen. Göteborgs Stadstriennal återkommer vart tredje år 2015, 2018 och 2021, men mellan dessa år hålls samtalet igång i mindre format.

Hur kan då framtidens städer se ut?

Stadsbyggnad är en öppen aktivitet i tid och rum, med en mängd olika intressen och aktörer. Om vi vill bygga den bästa staden, så måste vi både bejaka komplexiteten och skapa handlingskraft. De synliga spåren i stadsbyggandet föregås av komplexa processer vars syfte är att väga samman intressen som ofta är i konflikt med varandra. Hur skapar vi en helhet som är större än delarna? Hur undviker vi att resultatet begränsas till den minsta gemensamma nämnaren?

Fram till 2021 och Göteborgs 400-årsjubileum kommer det att hända en massa spännande saker inom Göteborgs Stadstriennal. När datum är bekräftade publiceras det här på sidan.

Kika gärna in på sidorna för jubiliet år 2021 där du kan hitta information om alla jubileumsprojekt:

Göteborg 2021

Göteborgs Stadstriennal