Foto: Håkan Holgén

Göteborgs stadstriennal 2016

För att hålla samtalet vid liv under mellanåren så medverkade vi 2016 vid Bok & Biblioteksmässan under temat Staden. Det blev ett lyckat arrangemang och en bra kombination med föredrag och stadsmodellen . Många besökte vår monter och föredragen var välbesökta.

Vi är glada och tacksamma för allas deltagande och engagemang under Göteborgs stadstriennal 2016. Det blev många inspirerande samtal kring stadsutveckling, boendeformer och gemensamma rum.
Programmet fylldes av intressanta deltagare som besökarna kunde samtala med om aktuella teman inom stadsutveckling. Bland de medverkande syntes bland andra arkitekten Gert Wingårdh, forskaren Catharina Thörn och socialdemokratiska kommunalrådet Johan Nyhus. Under dagen presenterade också gestaltningsförslagen för den del av Jubileumsparken i Frihamnen som ska vara klar till 2021. På plats fanns representanter för Topotek1, Atelier Le Balto och Spridd som ingår i de tre konsultgrupperna som Göteborgs Stad har anlitat för uppdraget.

Se filmerna från mässan

 

PROGRAM 2016

TORSDAG 22 SEPTEMBER

09.30 Invigning

Göteborgs Stadstriennal 2015, 2018 och 2021 är ett forum för samtal och debatter kring de mest brännande stadsbyggnadsfrågorna. I år gör Stadstriennalen ett nedslag på Bokmässan. Arrangemanget är en del av Göteborgs 400-årsjubileum 2021.

Medverkande:
Agneta Hammer, stadsbyggnadsdirektör
Ulf Kamne (MP), ordförande byggnadsnämnden

 

10.00 Så bygger Göteborg en hållbar och jämlik stad

Politikerna i Göteborg vill skapa en hållbar och jämlik stad. Hur kan stadsbyggandet bidra till målet och vilka är strategierna för Göteborgs Stad?

Medverkande:
Marianne Olsson, stadsdelschef Angered
Tobias Johansson, Familjebostäder
Agneta Hammer, stadsbyggnadsdirektör
Ulrika Lundquist, strateg, sociala frågor stadsbyggnadskontoret

Moderator: Björn Siesjö, stadsarkitekt.

 

11.00 Den temporära staden

En påfallande brist på bostäder har satt ljuset på och skapat möjligheterna att utveckla nya typer av tillfälliga bostäder för att skapa en hel stad. Med historiska exempel från Sverige och det pågående arbetet med temporära bostäder i Frihamnen diskuteras möjligheterna i det pragmatiska och det temporära.  

Medverkande:
Ulrika Palmblad, chef fastighetsutveckling Älvstranden Utveckling AB
Dan Hallemar, curator för utställningen Bo. Nu. Då. på Arkdes
Joos Jerne, Bjaerke Ingels Group

Moderator: Kristoffer Nilsson, processledare, stadsbyggnadskontoret

 

12.00 Höga hus – himmel eller helvete?

Älska eller hata? Höga hus engagerar de flesta. Just nu pågår arbetet med en antologi om höga hus. Några av skribenterna – författare, praktiker, akademiker och samhälldebattörer – diskuterar för och emot.

Medverkande:
Gabriella Olshammar, institutionen för kulturvård Göteborgs Universitet, redaktör för antologin om höga hus
Gert Wingårdh, arkitekt
Martin Rörby, arkitekturhistoriker
Catharina Thörn, sociolog, Göteborgs Universitet
Juan Velasquez, kulturvetenskap, Göteborgs Universitet
Mari Ferring, bebyggelseantikvarie, WSP Samhällsbyggnad

Moderator: Björn Siesjö, stadsarkitekt

 

13.00 Urban Futures Tales

Den internationella arkitektduon Stealth tar tempen på Göteborg. Vilka berättelser är viktiga för bilden av Göteborg i nutiden? Samtalet hålls på engelska.

Medverkande:
Marc Neelen, arkitekt, Nederländerna
Ana Džokić, arkitekt, Serbien,
Paul Currion, författare, Storbritannien/Serbien
Tor Lindstrand, arkitekt, KTH

Moderator: Dougald Hine, Dark Mountain collective, Storbritannien/Sverige

 

14.00 Så blir arkitekturstrategin för Göteborgs Stad

I en tid när staden börjar växa i ett alltmer halsbrytande tempo, och ropet på fler bostäder överröstar allt annat, så vill Göteborgs Stad skapa rättesnören för stadsbyggande i både den lilla och den stora skalan.

Hur gör man en strategi som varken är tandlös eller tillfällig?

Medverkande:
Mårten Tiselius, arkitekturstrateg Göteborgs Universitet
Björn Siesjö, stadsarkitekt Göteborgs Stad
Johanna Hult-Rensch, regionchef NCC
Alexander Ståhle, vd och teknisk doktor Spacescape AB
Caroline Dahl, chef Movium Tankesmedja

Moderator: Anders Svensson, projektchef Älvstaden

 

15.00 Jubileumsparken 2021

Team från hela Europa har givit sin bild av hur man bygger en ny stadspark och allmötesplats vid vattnet i Göteborg, Jubileumsparken i Frihamnen. Processen betonar den gradvisa framväxten, där prototyper testas och där det slutgiltiga resultatet inte är givet.

Medverkande:
Cecilia Dalman Eek (S), ordförande park- och naturnämnden
Ia Kjellsdotter och Anna Tidefelt, Jubileumsparkens parkråd
Klas Ruin, Spridd,
Veronique Faucheur, Le Balto
Martin Rein-Cano, Topotek 1

Moderator: Kristoffer Nilsson, processledare, Jubileumsparken

 

16.00 Linbanor, elbussar och självkörande fordon

Göteborg ligger mycket långt fram i utvecklingen av ny mobilitet. Hur påverkar detta staden, möjligheterna inför framtiden och stadens självbild?

Medverkande:
Stefan Eglinger, trafikdirektör
Per Bergström Jonsson, linbaneutredare trafikkontoret
Anna Nilsson Ehle, Drive me, Chalmers
Johan Nyhus (S), ordförande trafiknämnden
Malin Andersson, ElectriCity, trafikkontoret

Moderator: Björn Siesjö, stadsarkitekt

 

LÖRDAG 24 SEPTEMBER

13.00 Linbanor, elbussar och självkörande fordon

Göteborg ligger mycket långt fram i utvecklingen av ny mobilitet. Hur påverkar detta staden, möjligheterna inför framtiden och stadens självbild?

Medverkande:
Stefan Eglinger, trafikdirektör
Per Bergström Jonsson, linbaneutredare trafikkontoret
Anna Nilsson Ehle, Drive me, Chalmers
Johan Nyhus (S), trafiknämndens ordförande

Moderator: Björn Siesjö, stadsarkitekt

Programpunkten avslutas med att Eric Jeansson, geodatastrateg stadsbyggnadskontoret, presenterar nya appen Min Stad.

 

SÖNDAG 25 SEPTEMBER

13.00 Höga hus, himmel eller helvete?

Älska eller hata? Höga hus engagerar de flesta. Just nu pågår arbetet med en antologi om höga hus. Några av skribenterna – författare, praktiker, akademiker och samhälldebattörer – diskuterar för och emot.

Medverkade:
Gabriella Olshammar, institutionen för kulturvård Göteborgs Universitet, redaktör för antologin om höga hus
Rasmus Wærn, arkitekt
Catharina Thörn, sociolog och samhällsdebattör

Moderator: Björn Siesjö, stadsarkitekt

Programpunkten avslutas med att Eric Jeansson, geodatastrateg stadsbyggnadskontoret, presenterar nya appen Min Stad.