#stadstriennalen

Vår hashtag #stadstriennalen används för att ge goda förutsättningar för en oavbruten diskussion kring stadsutveckling dygnet runt året om. Det är ett sätt att närma sig varandra och en förutsättning för de som inte har möjlighet att närvara på eventen att delta i samtalet genom att inte begränsa det till tid och rum.