UTSTÄLLNINGSHALLEN

 

Stå ut

Projekt Norma presenterar en utställning om att STÅ UT; avvika, glänsa, mäkta med, synas.

Norma är en kreativ verkstad för unga kvinnor och transpersoner med psykisk ohälsa. Projektet drivs av den ideella föreningen forum SKILL med syftet att förebygga, motverka och bearbeta det utanförskap som kan uppstå hos målgruppen. ”Vi vill skapa en viktig och riktig arbetsplats med fokus på empowerment, styrka, individens tillgångar och kreativitet. Vi vill sprida kunskap om psykisk ohälsa och motverka fördomar. Vi vill fylla upp glappet mellan skola, vård och myndigheter och vara en positiv plattform för människan bakom diagnosen”. För ytterligare information, besök: www.projektnorma.se
www.facebook.com/normaprojektet

Utställningshallen. Pågår t o m 5 mars.

 

Foto: Lars Fjellman.

FOTOUTSTÄLLNING:

Gasklockan 

-en betraktelse

”Den står där i sin monumentala enskildhet. Rostbrun. Rödsvart, 86 m hög. Tagen ur drift sedan 1993.  

En anomali bland andra byggnader med sin siluett och burkform av jätteformat. Men också ett riktmärke för många Göteborgare med Drömmarnas kaj ett stenkast ifrån och på andra sidan älven en syster från ungefär samma tidsepok, den vackra hamnkranen.

Efter en snöstormig dag i december 1995 slogs jag av Gasklockans brutala skönhet. Den blöta snön hade kilat sig in i dess många järnvinklingar och livsfarliga utanpåliggande trappor. Den vita snöreliefen, där man, om man så ville, kunde tolka in ansikten och symboler, förstärkte dess närvaro, volym och historia. Allt detta framför en azurblå vinterhimmel.

Men nu är sagan all. Hösten 2016 är förberedelserna för rivning i full gång. Klockan ska rivas från markplan enl. patenterad metod. Hela klockan ska troligen sänkas, ungefär som ett stort skepp som sakta slukas av havet.” Oktober, 2016. Lars Fjellman, fotograf och författare.

Gågatan. Pågår t o m 5 mars.

Disciplin

I utställningen Disciplin undersöker Caroline Hopkins relationer och villkor med måleri i begränsad färgskala och med skulptur i lera. Hon återvänder här till barndomens hästvärld med frågor om existensberättigande, symbios, evolution. Caroline Hopkins, 46, bor sedan 1990 i Göteborg/Mölndal. Hon växte upp på en mjölkgård i Tjust skärgård, Småland och gick sedan på gymnasiet i Täby före universitetsstudier i Göteborg. Tidigare utställningar: 2015 Liljevalchs Vårsalong, 2016 Tjustbygdens Konstförening, 2016 Lindholmens Konstrum tillsammans med Stina Gunnarsson.

Vernissage lör 1 april, kl 13–16. Utställningen pågår t o m 30 april.

Vi skapar överallt och vi har 100 språk!

Barn från Freinetförskolan Bild och Form i Göteborg visar sina verk från ateljéer och verkstäder. I skapandet uttrycker barnen det som känns, tänks och erfars! Här samspelar hand, hjärna och hjärta och här utvecklas kunskaper, självkänsla och respekt för sin egen och andras röster. Barnen är i åldrarna 1–7 år. På förskolan har konstnärer och förskolepersonal sedan 1993 arbetat kontinuerligt med ateljén i olika former. Arbetet utgår från den franske pedagogen Freinets tankar om barn och lärande men är också inspirerat av Reggio Emilia.
Vernissage lör 11 mars, kl 13–16. Utställningen pågår t o m 26 mars.

 

GÅGATAN

 

Foto: Martin Eltermann.

Blommor

Martin Eltermann visar bilder ur en serie som han kallar för Blommor. I sin konst vill han lyfta fram det enahanda görandet och ställa frågan om vilka handlingar som är värdefulla och om det att upprepa något, exempelvis ett mönster, kan skapa en laddning eller ett innehåll i sig. Han arbetar med enkla och billiga material som kartong och gammalt papper och försöker behandla det ytterst omsorgsfullt för att tillföra det färdiga objektet ett annat slags värde. Martin Eltermann, som har bott i Frölunda, är nyutexaminerad från kandidatprogrammet i Konstnärligt fotografi på Akademin Valand.
Gågatan. Pågår t o m 5 mars.

 

Skrot i förändring

SPIRA, Socialpsykiatrisk rehabilitering och arbetsträning, visar i en utställning hur kasserat material kan tas tillvara. Metallskrot, porslin, lampskärmar och bestick omvandlas och får en ny funktion som fågelbad, ljuslyktor, mobiler och skulpturala objekt. Med lekfull nyfikenhet har deltagarna undersökt möjligheterna att skapa nya objekt som kan tänkas samspela med naturen. SPIRA har, som en reaktion mot ett alltmer ohållbart konsumtionssamhälle, anordnat kursen Skrot i det gröna, i samarbete med Folkuniversitetet och med trädgårdsdesigner Maria Manning som handledare.

Pågår 6–26 mars. Gågatan.

Kvinnlig Prioritet presenterar:

Art For L♀fe

-kvinnodagsvernissage för projektet För Livet

Med konstprojektet För Livet sätter den feministiska och ideella föreningen Kvinnlig Prioritet fokus på psykisk ohälsa. Kvinnliga konstnärer ger oss en unik inblick i deras kamp mot den psykiska ohälsan, samsjukligheten och utanförskapet genom olika konstformer. Under vernissagen bjuds det även på musik från Kvinnlig Prioritets egen Moa Dannefjord. Besök gärna: www.kvinnligprioritet.se 

Vernissage ons 8 mars, kl 17.  Utställningen pågår t o m 2 april. Gågatan.

 

Fotoutställningen Fantasia

Ögat upptäcker det själen redan vet! Inbjudan till ett möte med dig själv och bilden.

Följ med på en resa in i formens och det fördoldas landskap där du i det osedda kan se det uppenbara. Bortom gängse tolkningsmönster. Att se mönster i det mönsterlösa och former i det osynliga. Anurati Lüning har jobbat med kläddesign i ca 35 år. Kroppen och naturen med dess olika skiftningar och fasetter skapar en inspirationsgrund till allt hon gör. Under senare år har skapandet utvecklats från kläddesign till yoga och foto.

Pågår 18–30 april. Gågatan.