Naturpark i Positivparken:

Skapa en träskulptur

Landart i positivparken. Konstnären Tjåsa Gusfors har tillverkat en skulptur i ekstam. Följ arbetet och se hur skulpturen växer fram.

Se hur träskulpturen växer fram dag för dag: