Utan humaniora stannar Sverige

Humanioras vara eller icke vara har debatterats intensivt under de senaste åren. Vad är egentligen humanistiska studier? Vad ska vi ha dem till? Vad får de kosta? I en tid när humanistiska studier i allmänhet, och språkstudier i synnerhet, hotas av neddragningar och åtstramningar i gymnasier och inom högskolan, menar Anna Blennow att humanister behövs mer än någonsin i vårt samhälle.

Anna Blennow är lektor och forskare i latin vid Institutionen för språk och litteraturer vid Göteborgs universitet. I sin forskning har hon bland annat varit verksam inom ett stort samarbetsprojekt om guidebokens historia med fokus på staden Rom, där en tvärvetenskaplig forskagrupp studerat guideböcker från medeltiden och fram till 1900-talet. Anna Blennow är även verksam som kulturskribent och krönikör i Sydsvenska Dagbladet, och medverkar då och då i OBS i P1 med essäer om antik litteratur, resor och läsande.


Föreläsningen ges i samarbete med Humanistiska fakulteten, Göteborgs universitet.

I samband med föreläsningen får du även information om utbildningar inom humaniora, framtida jobb och du kan ställa frågor till studenter och coacher.

Mån 1 okt, kl 18. Stora salen, fri entré.

 

Hur får jag en bättre sömn?

Genom kunskap om sömnen och förståelse för hur stress och oro påverkar din sömn, är du ett steg närmre för att förbättra din sömn. Susanne Ellbin, klinisk psykolog och verksam vid Institutet för stressmedicin ger en introduktion till hur man kan förbättra sin sömn genom psykologiska metoder. Ingen anmälan. Arr: Hälsoteket i Väster.

Tis 2 okt, kl 18–19.30. Lilla salen, fri entré.

 

FÖRFATTARFRUKOST: Aleksander Motturi

Aleksander Motturi blev 2018 den första Göteborgsbaserade författaren som fick Sveriges Radios romanpris. Hans roman "Broder" röstades fram av lyssnarjuryn.

Lyssnarjuryn motiverar sitt val så här: 
"För en öm och ärlig berättelse, med stor smärta och stark syskonkärlek."
"Medmänsklighet, klass och familj skildras nära och ingjuter både hopp och förtvivlan."
"Författaren brottas med att skriva sin historia, en process som reser fler frågor än den ger svar." (Citat hämtat från sr.se)

Romanen "Broder" utspelas delvis på ”Smycke” i Tynnered och i Fiskebäck. Aleksander Motturis fjärde roman, "Onåbara", om en ung syrisk dokumentärfilmare som söker asyl i Sverige och hamnar i Göteborg, utkommer under hösten. 

Lör 6 okt, kl 10–11, Lilla Salen. Entré 100 kr, inkl. frukost.
OBS! Köp biljett senast tors 4 okt
.

BILJETTER:
Tfn: 031-366 27 25 eller ticketmaster.se

 

FÖRFATTARFRUKOST: Lilienbergs stad

Arkitekt Hans Bjur skildrar hur tre decenniers stadsbyggnadskonst under tidigt 1900-tal ännu utgör en hållbar och älskad del av Göteborgs identitet. Albert Lilienberg var stadens banbrytande stadsbyggnadschef. Han ansvarade för planeringen av stadsmiljöer som Götaplatsen, Nedre Johanneberg, Änggården, Landala egnahem, Kungsladugård, Majorna, m fl. Föreläsningen illustrerar Lilienbergs skicklighet att utforma attraktiva stadsrum och bostadsmiljöer. Hans Bjur är professor emeritus i stadsbyggnad på Chalmers. Hans mångåriga forskning resulterade 2018 i boken Lilienbergs stad. Göteborg 1900–1930 med nya bilder av fotograf Krister Engström. I samarbete med NBV.

Lör 10 nov, kl 10. Lilla salen. Entré 100 kr, inkl frukost. OBS!
Boka eller köp biljett senast tors 8 nov.

BILJETTER:
Tfn: 031-366 27 25 eller ticketmaster.se

 

 

Farliga prinsessor och ljuva monster
– om normutmanande föräldraskap

Hur kan vi hjälpa våra barn att upptäcka sin egen glädje och sina egna drömmar i livet, utan att begränsas av gammeldags könsstereotyper och snäva normer? Hur skapar vi en framtid där #metoo-uppror inte längre behövs? Psykologen Lina Bodestad tar oss ut på upptäcktsfärd i normernas värld med. Arr: Frölunda bibliotek och Hälsoteket i Väster.

Tis 9 okt, kl 17.30–19. Lilla salen. Fri entré.

 

Vilket samhälle skulle du vilja ha?

Växande samhällsklyftor - hur kan de förstås och vad kan göras för att motverka dem? Hur arbetar Göteborgs stad för att minska boendesegregation och inkomstgap? Välkommen till ett panelsamtal om välfärd! Var med i diskussionen med dina frågor, idéer, synpunkter och funderingar.

Medverkande i panelen:

Anna Ryan Bengtsson, som gör en inledande kort presentation om välfärdspolitikens utveckling, så att frågan sätts i ett bredare samhälleligt perspektiv och för att belysa forskning inom området.

Lasse Fryk, som bl a har arbetat med projekt kring en av de mest kritiska urbana utmaningar i dag: hur kan social och ekonomisk utslagning samt social och rumslig segregation motverkas i utsatta stadsområden i Göteborg – liksom i många andra europeiska städer.

Torun Österberg, som forskar om försörjningsfrågor och segregation, bland annat.

Seroj Ghazarian, som arbetar med mänskliga rättigheter i Göteborg.

Ingela Andersson, utvecklingsledare, Jämlikt Göteborg.

Moderator: Sewilius Berg, curator och producent för seminarieorogrammet hos Göteborgs Stadsteater.

Panelsamtalet ges i samarbete med Institutionen för socialt arbete, Göteborgs universitet.

Tors 11 okt, kl 18. Lilla salen. Fri entré.

 

ROSENGRENSKAS DAG, LÖRDAG 13 OKT:

Vård - en mänsklig rättighet

En heldag med tal och musik för att uppmärksamma 20 års kamp för allas rätt till vård.

Föreläsningar med KG Hammar, Lars H Gustafsson, Brian Palmer, Elis Envall, Gunilla Klingberg, Anders Hjern, Elisabeth Abiri, Ingrid Schiöler, Paul Hunt m fl.

Kl 14–18. Stora salen. Fri entré, biljett erfordras.

Stödkonsert med bl a Nynningen

Konserten startar Kl 19. Entré 100 kr. Läs mer under Musik!

Samarr: Rosengrenska stiftelsen, Musiker mot rasism och Frölunda Kulturhus.

 

BILJETTER:
Tfn: 031-366 27 25 eller ticketmaster.se