Skolbibliotekscentralen

Skolbibliotekscentralen är en pedagogisk resurs för personal och elever i grundskolan och gymnasieskolan. Vår huvuduppgift är att på olika sätt stödja, hjälpa och utveckla skolbiblioteken.

Öppettider:

SBC har öppet 8-16.30 på vardagar.
Vi finns i Frölunda Kulturhus, i bibliotekets lokaler.


För beställningar och allmänna frågor:

sbc@afh.goteborg.se

Personliga kontaktuppgifter finns längst ner på sidan.

Vårt mediabestånd ska utgöra ett komplement till skolbibliotekens.

SBC erbjuder:

Utlån:

  • Klassuppsättningar / gruppläsning
  • Lättläst / talböcker
  • Temalådor / författarlådor
  • Engelsk litteratur

Normal lånetid är sex veckor. Transport sker med internposten.

Konsultation:

Skolbibliotekskonsulent:

Solveig Eriksson 031-366 28 54 solveig.eriksson@afh.goteborg.se

Angående nystart eller återuppbyggnad av skolbibliotek:

Kontakta oss på sbc@afh.goteborg.se

Angående talböcker:

Kontakta Magnus Sjöberg 031-366 28 53 magnus.sjoberg@afh.goteborg.se

Fortbildning:

Skolbibliotekskonferenser två gånger per år, grundutbildning i att ansvara för skolbibliotek samt kompetensutveckling: Skolverkets  "Kritisk användning av internet".
Kontakta oss på sbc@afh.goteborg.se eller ring:

Magnus Sjöberg   031-366 28 53   magnus.sjoberg@afh.goteborg.se 

Berit Larsson  031-366 28 51         berit.larsson@afh.goteborg.se

Eva Kristensson  031-366 28 81    eva.kristensson@afh.goteborg.se

Ann Eriksson  031-366 28 82         ann.eriksson@afh.goteborg.se

Skolbibliotekskonsulent: Solveig Eriksson  031-366 28 54   solveig.eriksson@afh.goteborg.se

Kom gärna på besök, men kontakta oss i förväg och boka tid för bästa service.