Foto: M K

MÅN–TOR    10–19
FREDAG        10–18
LÖR–SÖN    11–16

Skolbibliotekscentralen har öppet 8-16.30 på vardagar.