Servicedisken och Information:

Tfn: 031-366 28 40

Information barn

Tfn: 031-366 28 65


Bibliotekschef

Susanna Månsby
Tfn: 0736 660402
susanna.mansby@afh.goteborg.se

frolunda.bibliotek@afh.goteborg.se

Besöksadress:

Frölunda bibliotek
Frölunda Kulturhus
Valthornsgatan 13
421 21 Västra Frölunda

Postadress:

Frölunda bibliotek
Box 73
421 21 Västra Frölunda

Kravfrågor

Frölunda bibliotek
tis 14:00-15:00 
tor 14:00-15:00 
Tfn: 031-366 28 62

Plusgirokonto: 4 4285-5
Vid betalning ange: Bibliotekskortsnummer eller personnummer för den som har lånat. Fakturanummer + Biblioteket som sänt brevet.

Kravavdelningen

Göteborgs stadsbibliotek
Box 5404
402 29 Göteborg
Tfn: 031-3683590 

Teletid: 10:00-12:00
Plusgirokonto: 4 4285-5
Vid betalning ange: Bibliotekskortsnummer eller personnummer för den som har lånat. Fakturanummer + Biblioteket som sänt brevet.


Skolbibliotekscentralen

solveig.eriksson@afh.goteborg.se