Välkommen till överförmyndarens sida för dig som är god man, förvaltare, god man för ensamkommande barn eller särskilt förordnad vårdnadshavare samt för dig som är förmyndare. Här finner du information om redovisning av ditt uppdrag, om arvode och ersättningar för utfört uppdrag, hur du ansöker om överförmyndarens samtycke och tillstånd till olika åtgärder och svar på vanliga frågor. Alla våra blanketter som du kan behöva i ditt uppdrag finns samlade på sidan.

Aktuellt

  • Ändrade telefontider

    Publicerad 03 mars 2017

    På grund av hög arbetsbelastning har överförmyndarverksamheten tillsvidare begränsade telefontider. Klicka på länken ovan för mer information.

Se allt inom aktuellt
Kompletterande innehåll
${loading}