Välkommen till överförmyndarens sida för dig som är god man, förvaltare, god man för ensamkommande barn eller särskilt förordnad vårdnadshavare samt för dig som är förmyndare. Här finner du information om redovisning av ditt uppdrag, om arvode och ersättningar för utfört uppdrag, hur du ansöker om överförmyndarens samtycke och tillstånd till olika åtgärder och svar på vanliga frågor. Alla våra blanketter som du kan behöva i ditt uppdrag finns samlade på sidan.

Aktuellt

  • Överförmyndarverksamheten flyttar!

    Publicerad 17 november 2017

    I början av december 2017 flyttar vi till nya lokaler på Ekelundsgatan 1. Under perioden den 4-8 december har vi på grund av flytten ingen möjlighet att ta emot besök. Vi kan också vara svåra att nå per telefon. Mer information om vad flytten innebär finner du genom att klicka på länken ovan.

  • Ändrade telefontider

    Publicerad 03 mars 2017

    På grund av hög arbetsbelastning har överförmyndarverksamheten tillsvidare begränsade telefontider. Klicka på länken ovan för mer information.

Se allt inom aktuellt
Kompletterande innehåll
${loading}