Foto: Marit Lissdaniels

Integration börjar i inkluderande aktiviteter där människor möts. I Flyktingguide/Språkvän sker det främst genom våra sociala matchningar mellan göteborgare och nykomna invandrare/flyktingar. Men man kan också mötas på de gruppträffar och andra aktiviteter som vi arrangerar.

Syfte: integration på olika sätt och former för olika människor.

Välkommen till våra gruppträffar och aktiviteter om du vill inkludera - och bli inkluderad.

Mer om våra olika aktiviteter

Tveka inte att kontakta oss vid frågor.