Bild: Lina Brandström, visuell kommunikation

Tidslinje

Det kommer att hända mycket i Flunsåsstråket under flera år framöver, och arbetet kommer att ske i etapper. Här finns en tidslinje över de olika projekten i stråket.

Höst 2017

Den temporära förskolan beräknas vara klar.

Markarbeten för den nya stadsdelsparken påbörjas.

2017–2018

Fotbollsplanen beräknas vara klar.

2018

Merparten av parken beräknas vara klar.

2019/2020

Den permanenta förskolan beräknas vara färdigbyggd vid årsskiftet 2019/2020.
 

Tidslinjen är senast uppdaterad 6 juli 2017.

Vill du veta mer om de olika projekten?

Här finns mer information om projekten i Flunsåsstråket.