Bild: Lina Brandström, visuell kommunikation

Tidslinje

Det kommer att hända mycket i Flunsåsstråket under flera år framöver, och arbetet kommer att ske i etapper. Här finns en tidslinje över de olika projekten i stråket.

Juni

Park- och naturförvaltningens gestaltning av parken beräknas vara klar.

Höst 2017

Den temporära förskolan beräknas vara klar.

Markarbeten för den nya stadsdelsparken påbörjas.

2017–2018

Fotbollsplanen beräknas vara klar.

2018

Merparten av stadsdelsparken beräknas vara klar.

2019/2020

Den permanenta förskolan beräknas vara färdigbyggd vid årsskiftet 2019/2020.
 

Tidslinjen är senast uppdaterad 4 april 2017.

Vill du veta mer om de olika projekten i Flunsåsstråket?

Klicka här för mer information.