Parkens utformning

Grönska är det tema som ska genomsyra den nya parken i Flunsåsstråket. Men det finns även flera inslag av lek och aktivitet, så att parken erbjuder något för alla människor oavsett ålder. Som många invånare har önskat finns bland annat odlingslotter, vattenlek, boulebanor och en aktivitetsplats för hundar med i utformningen.

Visualiseringsbilder

Här finns visualiseringsbilder som visar hur några av platserna i parken kan komma att se ut.

Bild: WSP Landskap och Stadsmiljö

Rosenträdgården – publika planteringar och odlingslotter.

Bild: WSP Landskap och Stadsmiljö

Rum för vila – med hängmattor och omslutande buskage.

Bild: WSP Landskap och Stadsmiljö

Mötesplats – med sittplatser, planteringar och vattenlek.

Detaljritningar

Här finns ritningar som visar vad som kommer att finnas i parkområdet. Om du tycker att det är svårt att läsa texten i ritningarna, så finns det zoomvänliga PDF-filer längst ner på den här sidan.

Översikt

Här är en översikt över hela parkområdet.

Bild: WSP Landskap och Stadsmiljö

Etapp 1

Etapp 1 är delen som ligger närmast Bjurslättsskolan. Här kommer det bland annat att finnas öppna gräsytor, lusthus, grillplats, boulebanor, mekanisk vattenlek och en motionsplats. De befintliga odlingslotterna i Rosenträdgården kommer att finnas kvar men området ska rustas upp.

Etapp 1 kommer anläggas med start i höst och beräknas vara klar under 2018.

Bild: WSP Landskap och Stadsmiljö

Etapp 2

Etapp 2 är mittendelen. Här kommer det bland annat att finnas soldäck, en pergola, planteringar och ett vattenspel.

Etapp 2 är beräknad att anläggas under 2018.

Bild: WSP Landskap och Stadsmiljö

Etapp 3

Etapp 3 är delen som ligger närmast Gustaf Dalénsgatan. Här kommer det bland annat att finnas en stor grönyta, lekkullar och en aktivitetsplats för hundar.

Etapp 3 är beräknad att anläggas 2021–2022.

Bild: WSP Landskap och Stadsmiljö

Mer information

Parkens utformning är ett samarbete mellan Lundby stadsdelsförvaltning och Park- och naturförvaltningen i Göteborgs Stad, där invånare i Lundby har bidragit med önskemål genom en så kallad medborgarbudget. Det finns 4,8 miljoner kronor att utforma parken för.

Vill du veta mer om parken? Här finns information om hur vi arbetade fram parkens innehåll.

Förutom den nya parken ska det anläggas en fotbollsplan och en ny förskola i Flunsåsstråket. Här kan du läsa mer om vad som ska hända i området.