Parkens utformning

Grönska är det tema som ska genomsyra den nya parken i Flunsåsstråket. Men det finns även flera inslag av lek och aktivitet, så att parken erbjuder något för alla människor oavsett ålder. Som många invånare har önskat finns bland annat odlingslotter, boulebanor och en aktivitetsplats för hundar med i utformningen.

Visualiseringsbilder

Här finns visualiseringsbilder som visar hur några av platserna i parken kan komma att se ut.

Bild: WSP Landskap och Stadsmiljö

Rosenträdgården – publika planteringar och odlingslotter.

Bild: WSP Landskap och Stadsmiljö

Rum för vila – med hängmattor och omslutande buskage.

Bild: WSP Landskap och Stadsmiljö

Mötesplats – med sittplatser och planteringar.

Detaljritning

Det finns en ritning som visar vad som kommer att finnas i parkområdet. Om du tycker att det är svårt att läsa texten i ritningarna, så finns zoomvänlig PDF-fil längst ner på den här sidan.

Översikt

Här är en översikt över hela parkområdet.

Bild: WSP Landskap och Stadsmiljö

Etapp 1

Under etapp 1 anläggs större delen av parken. Här kommer det bland annat att finnas öppna gräsytor, lusthus, grillplats, lekredskap, boulebanor och en motionsplats. De befintliga odlingslotterna i Rosenträdgården kommer att finnas kvar men området ska rustas upp.

I parkens mittendel kommer det bland annat att finnas soldäck, en pergola och planteringar.

Etapp 1 kommer anläggas med start på våren 2018 och beräknas vara klar under 2018.

Etapp 2

Etapp 2 är delen som ligger närmast Gustaf Dalénsgatan. Här kommer det bland annat att finnas en stor grönyta, lekkullar och en aktivitetsplats för hundar.

Etapp 2 är beräknad att anläggas 2021–2022, efter att den tillfälliga förskolan tagits bort.

Mer information

Parkens utformning är ett samarbete mellan Lundby stadsdelsförvaltning och Park- och naturförvaltningen i Göteborgs Stad, där invånare i Lundby har bidragit med önskemål genom en så kallad medborgarbudget. Det finns 4,8 miljoner kronor att utforma parken för.

Såhär arbetade vi fram parkens innehåll

Förutom den nya parken ska det anläggas en fotbollsplan och en ny förskola i Flunsåsstråket.

De olika projekten i området

PDF-fil för zoomning och utskrift