Bild: Lina Brandström, visuell kommunikation

Park

Kvillebäcken ska få en ny park. Genom en så kallad medborgarbudget lät vi invånare vara med och utforma parken. I slutändan vann temat Den gröna parken, som börjar anläggas under 2018.

Var ska parken ligga?

Parken ska ligga i grönområdet mellan Gustaf Dalénsgatan och Bjurslättsskolan i Kvillebäcken. Området heter Flunsåsstråket och sträcker sig egentligen ända upp till Flunsåsparken.

Punkt 2 i ritningen här ovan visar parkens utbredning.

Parkens utformning

Grönska är det tema som ska genomsyra den nya parken. Men det finns även flera inslag av lek och aktivitet, så att parken erbjuder något för alla människor oavsett ålder. Som många invånare har önskat finns bland annat odlingslotter, boulebanor och en aktivitetsplats för hundar med i utformningen.

Visualiseringsbilder och detaljritningar som visar hur parken kommer att se ut

Medborgarbudgetsprocessen – såhär gick det till

Den här nya parken är projektet i Lundbys medborgarbudget 2017, som är ett samarbete mellan Lundby stadsdelsförvaltning och Park- och naturförvaltningen i Göteborgs Stad. Medborgarbudget är en metod där invånarna får lämna förslag och bestämma hur en del av kommunens pengar ska användas. En medborgarbudget består av tre steg – idéinsamling, omröstning och genomförande. 

Steg 1 – idéinsamling

Flunsåsspelet är ett specialdesignat spel som vi använde för att samla in idéer och önskemål från invånare om vad som ska finnas i parken. Vi spelade Flunsåsspelet vid tre tillfällen i februari med omkring 70 deltagare. Här kan du se resultatet från de olika spelplanerna:

Bildprotokoll från Flunsåsspelet

Utifrån de idéer som vi fick in genom Flunsåsspelet tog landskapsarkitekterna på Park- och naturförvaltningen fram en grundstruktur för parken. Såhär ser den ut:

Sedan arbetade de fram tre teman utifrån speldeltagarnas mest förekommande önskemål:

Den lekfulla parken
Exempel på saker eller möjligheter som kan finnas i den lekfulla parken: springa, gunga, färgstarkt, gömställen, kullar, klättra

Den aktiva parken
Exempel på saker eller möjligheter som kan finnas i den aktiva parken: motorikredskap, klättring, hinderbana, utegym, bollsport, leka

Den gröna parken
Exempel på saker eller möjligheter som kan finnas i den gröna parken: fruktträdgård, odlingar, rum för vila, promenadstråk, soldäck, väldoftande växter

Steg 2 – omröstning

Den lekfulla parken, den aktiva parken och den gröna parken var de alternativ som fanns att välja mellan i omröstningen. Omröstningen var öppen 11–31 mars. Det gick att rösta på webben och på Träffpunkt Wieselgrensgatan 11.

Den gröna parken vann och är alltså det tema som parkens utformning kommer att få. Totalt fick vi in 919 röster. Det var möjligt för en person att rösta flera gånger. Såhär blev omröstningens slutresultat:

  1. Den gröna parken – 41 % (375 röster)
  2. Den aktiva parken – 35 % (324 röster)
  3. Den lekfulla parken – 24 % (220 röster)

Invånare i åldrarna 4–98 år röstade i omröstningen, men det vanligaste åldersspannet var 20–39 år. Något fler kvinnor än män har röstat (54 procent av rösterna). De här siffrorna gäller de som har röstat i webbomröstningen och som valde att svara på dessa bakgrundsfrågor.

Steg 3 – genomförande

I juli blev parkens utformning (gestaltningen) klar. Gestaltningen utgår ifrån grundstrukturen som finns på bild lite längre upp på sidan.

Eftersom Den gröna parken vann omröstningen kommer den att få störst del av budgeten och ges mest plats i parken, men sakerna i grundstrukturen kommer att finnas med i parken oavsett vilket tema som hade vunnit. Däremot kan färgval, material, funktion och parkens känsla påverkas av temat.

Vi börjar anlägga parken hösten 2017. Parken anläggs i etapper, och beräknas vara helt färdig cirka 2022. Men redan 2018 är det tänkt att stora delar av parken ska vara klar.

Följ Göteborgs Stad Lundby på Facebook för att följa parkens utveckling och mycket annat som händer i stadsdelen!

Hur stor är budgeten?

Det finns cirka 4,8 miljoner kronor för att utforma parken.

Varför bygger vi en ny park?

Parken i Flunsåsstråket är i behov av upprustning och förnyelse. Vi ser över parkens innehåll och utformning eftersom att det har flyttat in många nya människor i området, och för att parken används annorlunda i dag än när den byggdes. Vi hoppas också att parken ska hjälpa till att knyta samman de nya och de äldre bostadsområdena runt parken.

Tidigare dialog

2009 genomförde Lundby stadsdelsförvaltning en dialog kring området Flunsåsstråket och fick då in idéer och önskemål från invånarna. Projektets landskapsarkitekter tog med sig även dessa önskemål när de arbetade fram parkens grundstruktur och de tre temana.