Bild: Lina Brandström, visuell kommunikation

Om Flunsåsstråket

Det kommer att hända mycket i Flunsåsstråket de kommande åren. Vi rustar upp området för att länka ihop de nya och de äldre bostadsområdena. Vi vill att Flunsåsstråket ska bli en plats där människor kan mötas.

Vad är Flunsåsstråket?

Flunsåsstråket är ett område i Kvillebäcken i Lundby. På illustrationen här ovan ser du området som kommer att göras om, men Flunsåsstråket sträcker sig egentligen från Gustaf Dalénsgatan ända upp till Flunsåsparken.

Vad kommer att hända i Flunsåsstråket?

1. Fotbollsplan

Vi ersätter den befintliga grusfotbollsplanen med en 11-mannaplan med konstgräs.
Fotbollsplanen beräknas vara klar under 2017 eller 2018.

Mer information om fotbollsplanen

2. Stadsdelspark

Parken som finns i Flunsåsstråket i dag är i behov av upprustning och förnyelse. En ny park kommer att anläggas med start under våren 2018. Större delen av parken kommer att bli klar under 2018. En liten del kommer att anläggas när den temporära förskolan (se nedan) tas bort.

Mer information om parken

3. Temporär förskola

Vi sätter upp förskolepaviljonger som beräknas vara redo för verksamhet hösten 2017. Efter att de tillfälliga paviljongerna tas bort blir ytan i stället den sista etappen i den nya stadsdelsparken.

Mer information om förskolan

4. Permanent förskola

Vi bygger en ny förskola som beräknas vara klar vid årsskiftet 2019/2020. Förskolan kommer att bestå av två våningsplan och en naturinspirerad lekgård.

Mer information om förskolan

När kommer det bli klart?

På vår tidslinje uppdaterar vi vartefter det kommer ny information om de olika projekten i Flunsåsstråket.

Vem gör vad i Flunsåsstråket?

Fotbollsplanen anläggs av Idrotts- och föreningsförvaltningen. Parken anläggs av Park- och naturförvaltningen, i samarbete med Lundby stadsdelsförvaltning. Förskolorna byggs av Lokalförvaltningen.

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner för de olika projekten