Medborgarbudget

Medborgarbudget används på många håll runt om i världen, för att ge invånare ökat inflytande över hur en del av kommunens resurser används.

Vad är medborgarbudget?

Med­borgarbudget är en metod där invånarna får lämna förslag och bestämma hur en del av kommunens pengar ska användas. Syftet med medborgarbudgeten är att låta invånarna få ökat inflytande i hur kommunen använder sina resurser.

Medborgarbudget som metod

Generellt sker medborgarbudgeten i tre steg: idéinlämning, omröstning och genomförande.

Medborgarbudget i Lundby

Lundby stadsdelsförvaltning är med i ett nätverk hos SKL (Sveriges kommuner och landsting) om medborgarbudget. Projektet med medborgarbudget pågår i tre år.

2016

2016 var det första året som Lundby stadsdelsförvaltning testade medborgarbudget. Det fanns 100 000 kronor i budgeten som skulle gå till höstlovsaktiviteter för unga i åldern 16–25 år som bor eller brukar vara på Hisingen. Medborgarbudgeten 2016 genomfördes tillsammans med Ungdomssatsningen Hisingen.

Lundbys medborgarbudget 2016

2017

Medborgarbudget 2017 handlade om att utforma en ny park i Flunsåsstråket i Kvillebäcken. Det fanns ungefär 4,8 miljoner kronor att utforma parken för. Medborgarbudget 2017 genomfördes tillsammans med Park- och naturförvaltningen.

Parken börjar att anläggas under 2018.

Mer information om parken