Medborgarbudget

Medborgarbudget används på många håll runt om i världen, för att ge invånare ökat inflytande över hur en del av kommunens resurser används.

Vad är medborgarbudget?

Med­borgarbudget är en metod där invånarna får lämna förslag och bestämma hur en del av kommunens pengar ska användas. Syftet med medborgarbudgeten är att låta invånarna få ökat inflytande i hur kommunen använder sina resurser.

Klicka här för mer info om medborgarbudget som metod.

Generellt sker medborgarbudgeten i tre steg: idéinlämning, omröstning och genomförande.

Medborgarbudget i Lundby

Lundby stadsdelsförvaltning är med i ett nätverk hos SKL (Sveriges kommuner och landsting) om medborgarbudget. Projektet med medborgarbudget pågår i tre år.

2016

2016 var det första året som Lundby stadsdelsförvaltning testade medborgarbudget. Det fanns 100 000 kronor i budgeten som skulle gå till höstlovsaktiviteter för unga i åldern 16–25 år som bor eller brukar vara på Hisingen. Medborgarbudgeten 2016 genomfördes tillsammans med Ungdomssatsningen Hisingen.

Här kan du läsa mer om medborgarbudgeten 2016.

2017

2017 anlägger vi en park i Flunsåsstråket i Kvillebäcken. Parken ska bli en så kallad stadsdelspark, som ska skapa bättre mötesplatser och knyta samman de nya och äldre bostadsområdena i Lundby.

Det finns ungefär 4,8 miljoner kronor att utforma parken för. Medborgarbudgeten 2017 genomförs tillsammans med Park- och naturförvaltningen.

Här kan du läsa mer om parken.

2018

Det är ännu inte bestämt vad 2018 års medborgarbudget ska ha för fokus.