Bild: Lina Brandström, visuell kommunikation

Fotbollsplan

Vi anlägger en 11-mannaplan med konstgräs i Flunsåsstråket, strax nedanför Bjurslättsskolans skolgård.

Varför behövs en ny fotbollsplan?

Fjärdingsplan ska bebyggas (se punkt 3 och 4 på ritningen här ovan) och den nuvarande fotbollsplanen som finns där behöver ersättas.

Vad är det för sorts fotbollsplan?

Det blir en 11-mannaplan med konstgräs av korkgranulat. Planen kommer att vara belyst på kvällstid.

Fotbollsplanen kommer att vara bokningsbar genom Göteborgs Stads bokningssystem.

När är fotbollsplanen klar?

Fotbollsplanen beräknas vara klar under 2017 eller 2018.

Tidslinje för Flunsåsstråket