Bild: Lina Brandström, visuell kommunikation

Förskola

Vi bygger en ny förskola i Flunsåsstråket. Under tiden som den permanenta förskolan byggs sätter vi upp en temporär förskola som ska vara klar till terminsstarten i höst.

Ny förskola

Eftersom det byggs mycket i Lundby och invånarantalet växer är stadsdelen i ett stort behov av förskoleplatser. Därför bygger vi en permanent förskola (se punkt 4 i ritningen här ovan) med plats för åtta avdelningar. Förskolan kommer att bestå av två våningsplan och ha en naturinspirerad lekgård.

Temporär förskola

Under tiden den permanenta förskolan byggs sätter vi upp förskolepaviljonger (se punkt 3 i ritningen här ovan), eftersom behovet av fler förskoleplatser finns redan nu.

Den temporära förskolan kommer att bestå av ett våningsplan och ha plats för åtta avdelningar. Enligt planen kan paviljongerna vara redo för verksamhet hösten 2017.

Efter att de tillfälliga paviljongerna tas bort blir ytan i stället den sista etappen i den nya parken.

Vill du söka plats på förskolan för ditt barn?

Den temporära förskolan heter Lantmätaregatan 21 förskola. Är du intresserad av att söka plats för ditt barn på förskolan?

Ansökan förskoleplats

Vill du ha mer information eller hjälp, kontakta förskoleadministrationen i Lundby.

Tidsplan

Verksamheten i den temporära förskolan beräknas komma igång lagom till höstterminsstarten 2017. Den permanenta förskolan beräknas vara färdigbyggd vid årsskiftet 2019/2020.

Tidslinje för Flunsåsstråket