Göteborgs Stads arbete med EuroPride

Göteborgs Stad ska vara en aktiv part i West Pride och EuroPride. Arbetet med EuroPride är en del av arbetet med mänskliga rättigheter och normkritik, och samordnas av stadsledningskontoret.

Staden skapar arenor för samtal och lärande under hela våren

Inför festivalen, med start i januari 2018, skapar Göteborgs Stad arenor för lärande och samtal runt om i hela staden. Temat är mänskliga rättigheter, demokrati och normkritik.

Målet är att göra Göteborg till en hållbar, inkluderande och öppen stad. Göteborg ska vara en stad för alla. Stadens arbetsplatser ska vara öppna och inkluderande och de som arbetar i staden ska ha kompetens att erbjuda dig som brukare och invånare god och likvärdig service.

Arenor för lärande och samtal kan till exempel vara seminarier, workshops och kulturaktiviteter. En del av aktiviteterna vänder sig till våra medarbetare, medan andra är öppna för allmänheten.

Här kan du läsa mer om de öppna aktiviteterna som är på gång

De aktiviteter som är öppna för allmänheten vill vi skapa tillsammans med föreningar, organisationer och nätverk i Göteborg.

Här kan du läsa mer om hur du/ni kan samverka med staden för att planera och genomföra öppna aktiviteter

Göteborgs Stad deltar aktivt under EuroPride-festivalen

När festivalen kommer till Göteborg i augusti kommer Göteborgs Stad att delta på flera olika sätt.

Du har möjlighet att träffa representanter från Göteborgs Stad i vårt tält i Regnbågsparken. Vi kommer som vanligt att hissa regnbågsflaggor på våra flaggstänger. Många av våra verksamheter kommer att arrangera aktiviteter med regnbågstema. På lördagen den 18 augusti kommer Göteborgs Stad att delta i den stora EuroPride-paraden bakom banderollen ”Göteborg – en stad för alla”.