Foto: M K

EU-satsa på barnen!

Ett starkt EU kräver att vi investerar i framtida generationer. Göteborg väljer att investera i de små barnen för att varje människa ska växa upp med förutsättningar att klara skolan, vidareutbilda sig och få jobb. Om vi investerar i barnen tidigt kommer våra samhällen att bli bättre och samtidigt rustas för att hantera framtidens utmaningar och möjligheter.

Göteborg och regionen satsar på att stärka barns förutsättningar att i framtiden kunna försörja sig och vara delaktiga i samhället. Satsningarna sker tidigt i livet, ju tidigare desto bättre. Det gör i första hand att fler får ett bra liv som präglas av möjligheter och inkludering. Men samtidigt bidrar det till att skillnader i livsvillkor och hälsa minskar. Det här är det mest avgörande arbetet för en socialt hållbar och smart tillväxt i vår region. I Göteborg, i Sverige, i EU liksom globalt är ökad jämlikhet är en förutsättning för hållbarhet. Arbetet måste ske tillsammans inom staden och i samverkan med invånarna, näringslivet, regionala och statliga aktörer, civilsamhällets organisationer och akademin.  På seminariet kommer ni att få ta del av konkreta exempel om vad vi kan göra för att stärka barnens möjligheter idag och i framtiden. Och vi ställer frågan – vad kan vi göra mer?

Tid: onsdag 15 november, kl 15-17

Plats: Trappan på Stadsbiblioteket

Läs mer här