Matavfallspiloterna

Är du en super- eller en minisorterare? Oavsett kan du testa att sortera ut matavfallet du med. Här får du reda på hur man gör och varför det är så viktigt. Du kan också läsa om projektet Matavfallspiloterna där vi tar reda på hur man får fler att sortera.
Varför ska man sortera ut matavfall? Kan man inte lika gärna ta tillvara energi ur matavfallet som man gör med andra sopor? Absolut inte! Ur matavfallet kan man bland annat ta tillvara fosfor till våra jordar. Utan fosfor kan man inte odla och det är en lika ändlig resurs som olja. Av matavfall gör man också biogas som ger mycket renare luft att andas än andra fordonsbränslen...
Följ Matavfallspiloterna på Instagram @matavfallspiloterna Facebook/Kretsloppochvatten.

Det här är vår bästa matavfallshållare. Hade den sålts på Ikea hade den förmodligen hetat LUFTIG. Att hållaren är öppen och luftig är viktigt. Då släpps fukten ut och påsen håller sig torr. Dessa hållare finns inte på Ikea utan ges ut gratis från Kretslopp och vatten till fastighetsägare.

För dig som bor i flerbostadshus finns de ofta att hämta i soprummet. Saknar du den i din bostad? Hör av dig till din fastighetsägare eller bostadsrättsförening!

Fakta om projektet

I Kretslopp och vattens projekt matavfallspiloterna gör vi allt för att ta reda på vad som får folk att sortera ut sitt matavfall – vi följer efter till soprum och djupintervjuar, vi gör till och med hembesök.

Två områden har valts ut i projektet: Rannebergen och Kyrkbyn.

Vi använder oss av ett arbetssätt som kallas tjänstedesign, där användaren – alltså hyresgästen – är central. För att förstå vad som skulle få människor att sortera ut sitt matavfall måste vi förstå vilka de är, vad de har för behov och vad som driver dem. För att göra det behöver vi lyssna på vad de säger och se hur de beter sig.

Pilotprojektet pågår till juni 2018.

Förvaltare och fastighetsägare till flerbostadshus är nyckelpersoner i arbetet med att uppmuntra och underlätta och för de boende att sortera ut mer matavfall, och för att få fler att sortera ut. Därför undersöker vi också vilka behov, åsikter och annat de har.