Matavfallspiloterna

(SIDAN ÄR UNDER OMARBETNING) Matavfallssortering sparar på miljön och avfallskostnaderna minskar för dig ju mer de boende sorterar. Av matavfallet gör vi ett lokalt producerat bränsle som är mycket bättre för miljön än vanliga drivmedel och näringsämnena som blir över används till gödsel så att nya växter får liv. På den här sidan får du som jobbar med hyresgästernas avfall tips på vad du kan göra för att få dina hyresgäster att sortera ut mer matavfall.

Våra tips och råd bygger på djupintervjuer vi har gjort med boende i flerbostadshus och med fastighetspersonal för att ta reda på vad de behöver för att öka utsorteringen av matavfall och vilka hinder som finns för detta.

Du behöver matavfallskärl - dina boende behöver påsar och påshållare

För att kunna sortera ut matavfallet behöver du som sköter fastigheten matavfallskärl och de boende behöver matavfallspåsar – ”den bruna påsen” – och påshållare. Det är viktigt att ansvaret är tydligt för vem som ser till att det finns matavfallspåsar att hämta, att det finns påshållare i alla kök, att hyresgästerna får information om avfall, att det är ordning och reda i soputrymmet och att nyinflyttade får påshållare och avfallsinformation.

Behöver du beställa nya påsar och påshållare, eller ändra ditt avfallsabonnemang, kan du kontakta vår kundservice (LÄNK IN).

Påsar och påshållare ingår i ditt matavfallsabonnemang, så de kostar inget extra.

Våra Kundsamordnare kan hjälpa dig

Vi på Kretslopp och vatten har kundsamordnare som kan utbilda i grundläggande avfallskunskap och som kan hjälpa dig med dina avfallsfrågor.

Luftade påshållare gör de boende mer nöjda

Matavfallspåsen behöver stå luftigt för att hålla sig torr, därför behöver alla som sorterar sitt matavfall ha en luftad påshållare. Skillnaden på hur påsen fungerar om man har den stående i en tät behållare eller en luftad är stor. Förutom att påsen håller sig torrare i en luftad hållare så minskar lukt och mögel.

Alla boende behöver alltså en påshållare för matavfall i sitt kök. Om du inte redan har delat ut påshållare till alla hushåll så är det ett utmärkt sätt att snabbt öka utsorteringen av matavfall. Påshållarna ingår i tjänsten för matavfall och du betalar inget extra för dessa. Här kan du beställa påshållare (LÄNK IN). Ha gärna några påshållare på lager så att du kan dela ut till nyinflyttade.

Tips för dig som sköter fastigheten: Sätt upp en påshållare med matavfallspåse på väggen i soprummet. Då blir det tydligt vad påshållaren ska användas till.

Tips för hushållen: Sätt en möbeltass på insidan av köksskåpsluckan för att ytterligare öka luftcirkulationen.

https://goteborg.se/wps/portal/start/avfall-och-atervinning/sortera-avfall-hushallet/matavfall/matavfall

Fakta om projektet

I Kretslopp och vattens projekt matavfallspiloterna gör vi allt för att ta reda på vad som får folk att sortera ut sitt matavfall – vi följer efter till soprum och djupintervjuar, vi gör till och med hembesök.

Två områden har valts ut i projektet: Rannebergen och Kyrkbyn.

Vi använder oss av ett arbetssätt som kallas tjänstedesign, där användaren – alltså hyresgästen – är central. För att förstå vad som skulle få människor att sortera ut sitt matavfall måste vi förstå vilka de är, vad de har för behov och vad som driver dem. För att göra det behöver vi lyssna på vad de säger och se hur de beter sig.

Pilotprojektet pågår till juni 2018.

Förvaltare och fastighetsägare till flerbostadshus är nyckelpersoner i arbetet med att uppmuntra och underlätta och för de boende att sortera ut mer matavfall, och för att få fler att sortera ut. Därför undersöker vi också vilka behov, åsikter och annat de har.