Foto: Angelica Hvass

Samverkan

Sedan 1 juli 2017 finns ett delaktighetsråd på Dalheimers hus. Delaktighetsrådets uppdrag är bland annat att samverka vid vissa evenemang i huset för att skapa ett utbud som motsvarar målgruppens önskemål. Delaktighetsrådets uppdrag är att företräda föreningsmedlemmar och andra med funktionsnedsättning bosatta i Göteborgs stad.

Hälsovecka

Vill du som representant för din funktionsrättsförening vara med och påverka programmet för Dalheimers hus hälsovecka 2019?

Under hälsoveckan fylls Dalheimers hus av hälsoaktiviteter av olika slag och nästan allt är gratis. Vi bjuder in föreläsare och vi öppnar upp i gym och solrum så våra besökare kan prova på helt gratis. Utöver det finns olika typer av aktiviteter exempelvis rullstolsdans, yoga, lunch beat och för våra gäster i badet har vi haft spakvällar och öppet hus.

Tillsammans med funktionsrättsorganisationerna i Göteborg vill vi nu börja planera hälsoveckan 2019. Vi behöver din hjälp för att det ska bli en riktigt bra och hälsosam vecka!

Samtidigt som vi brain stormar om 2019 gör vi en utvärdering av vad som fungrade bra under årets hälsovecka och vad vi kan göra bättre nästa år.

Kultur, nöje, friskvård på Dalheimers hus

Sedan många år tillbaka har Dalheimers hus ett kulturutbud som riktar sig till alla och delvis finansieras med stöd av Dalheimers donationsfond. Torsdagar har vi musikframträdanden, quiz eller annat som intresserar våra besökare. Vid några tillfällen varje år har vi även arrangemang på helger eller lunchtid.

Fyra gånger per år har vi även arrangerat klubb Eldorado i samarbete med Eldorado och Lots för barn och vuxna med funktionsnedsättning, där målgruppen i första hand är personer med en intellektuell funktionsnedsättning. Vi har även gjort vissa arrangemang tillsammans med föreningar inom funktionshinderrörelsen.

Nu vill vi ha hjälp av din förening för att skapa ett program som lockar era medlemmar.

Vill ni vara med och påverka?

Vi planerar att regelbundet under året ha workshops där din förening får vara med och påverka hälsoveckans program och utbudet av aktiviteter under resten av året. Håll utkik efter nya tider för workshops.