Foto: Angelica Hvass

Samverkan

Sedan 1 juli 2017 finns ett delaktighetsråd på Dalheimers hus. Delaktighetsrådets uppdrag är bland annat att samverka vid vissa evenemang i huset för att skapa ett utbud som motsvarar målgruppens önskemål. Delaktighetsrådets uppdrag är att företräda föreningsmedlemmar och andra med funktionsnedsättning bosatta i Göteborgs stad.