Föreningar i Dalheimers hus

När Dalheimers hus byggdes 1974 var en av målsättningarna att det skulle bli ett "handikappens hus". Där skulle stadens ideella handikappföreningar få möjlighet att hyra kontorslokaler och aktivitetslokaler för sin verksamhet. Än idag är Göteborgs Stad hyresvärd för flera föreningar som har sina lokaler på Dalheimers hus.

Idag hyr Göteborgs Stad ut föreningslokaler till 13 olika föreningar. Då verksamheten vuxit sedan 1974 har några av föreningarna fått lokaler utanför Dalheimers hus i Björneborg på Slottskogsgatan 18. En del som kommer till Dalheimers hus besöker de föreningar som hyr lokaler hos oss och deltar i möten eller olika aktiviteter som anordnas av handikapprörelsen.

Föreningar i Dalheimers hus och Björneborg:

Synskadades Riksförbund Göteborg (SRF Göteborg)
Mag- och tarmföreningen
ILCO
Föreningen HjärtLung
Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft
Njurförbundet Västsverige
Handikappföreningarnas samarbetsorganisation
Unga Rörelsehindrade
De handikappades riksförbund (DHR)
Astma- och Allergiförbundet
Reumatikerförbundet
Personskadeförbundet RTP

 

Vill din funktionshinderförening hyra lokal på Dalheimers hus?

Just nu är alla våra lokaler uthyrda.

Kontakta oss gärna och ställ dig på kö.