Foto: Stefan Ganestam

Dokumentation föreläsningar

Om du varit på en konferens eller föreläsning som arrangerats av oss på Dalheimers hus så lägger vi upp dokumentation från föreläsningen så att du kan läsa den.

Att leva hela livet - 2017 års konferens om förvärvade hjärnskador

 

Utbildningsdag om lågaffektivt bemötande 13 november 2017

9:e Familjehemskonferensen 14-15 september 2017

 

Skolfam Konferensen 8-9 september 2016

Att leva hela livet 28-29 november 2016

Sexualitet 24 februari 2017

Huntington föreläsning 2 mars 2016