Foto: Stefan Ganestam

Dokumentation föreläsningar

Har du varit på en konferens eller föreläsning som arrangerats av Dalheimers hus, så kan du hitta dokumentation från föreläsningen här.

Att leva hela livet - 2017 års konferens om förvärvade hjärnskador

Utbildningsdag om lågaffektivt bemötande 13 november 2017

9:e Familjehemskonferensen 14-15 september 2017

Skolfam Konferensen 8-9 september 2016

Att leva hela livet 28-29 november 2016

Sexualitet 24 februari 2017

Huntington föreläsning 2 mars 2016