Foto: Lo Birgersson

Förskola

Center för skolutveckling initierar, stödjer och driver förbättringsarbete inom förskolan utifrån det behov som finns i Göteborgs Stads olika stadsdelar.

Det gör vi bland annat genom att ordna inspirationsträffar, kompetensutveckling och nätverksmöten.

När din förskola eller stadsdel behöver stöd i ett utvecklingsarbete kan du vända dig direkt till Center för skolutveckling. Vi planerar upplägg och innehåll tillsammans med dig.

Nätverk för förskolechefer

Center för skolutveckling samordnar ett centralt nätverk för förskolechefer, med en till två representanter från varje stadsdel. Nätverket träffas tre gånger per termin för att utbyta kunskaper och erfarenheter och diskutera aktuell forskning på skolområdet.

Förskolechefernas uppdrag är att sprida kunskaper och erfarenheter i sin förvaltning.

Aktuellt inom förskolan

Aktuella utbildningar/mötesplatser hittar du i vårt kalendarium.

Kontakta oss
Utvecklingsledare Bente Tuff