Foto: Marie Linnér

Matematik

Center för skolutveckling stödjer utveckling av matematikundervisning i förskolor och skolor, bland annat genom inspirationsdagar och workshoppar för lärare och förskollärare.

Bedömningsstöd i matematik

Sedan 2016 är det obligatoriskt för huvudmän i grundskolan att använda bedömningsstöd i bland annat matematik i årskurs 1. Center för skolutveckling anordnar workshoppar för pedagoger där de får diskutera bedömningsstöd och vad som är god undervisning i matematik.

Skolverket om bedömningsstöd

Mattecoach på nätet

Mattecoach på nätet hjälper elever som behöver stöd i matte efter skoltid. 

Göteborgs elever i årskurs 6 till och med gymnasiet kan chatta med blivande mattelärare varje måndag till torsdag mellan 17 och 20. Tjänsten är gratis.

Mattecoach på nätet

Matematiklyftet

Matematiklyftet är en kompetensutvecklingsinsats i matematikdidaktik för lärare och förskollärare. 

Skolverket.se/matematiklyftet

Kontakta oss
Utvecklingsledare Annette Mitiche