Vi som jobbar här

Här hittar du kontaktuppgifter till medarbetarna på Center för skolutveckling och Pedagog Göteborgs redaktion.

Jan Mellgren, Verksamhetschef
076-103 34 04
jan.mellgren@educ.goteborg.se

 
Berit Wallsten, koordinator
070-318 15 74
berit.wallsten@educ.goteborg.se

 

Katarina Gunnarsson Strandberg, kommunikatör
072-856 52 89
katarina.gunnarsson.strandberg@educ.goteborg.se

 
   

Utvecklingsledare

 
Maria Amström
Elevhälsans medicinska insatser
072-230 64 00
maria.amstrom@educ.goteborg.se
 

Pernilla Andersson Varga, Fil dr, lektor med inriktning mot likvärdighet i språk och kunskapsutveckling
070-254 15 10
pernilla.andersson.varga@educ.goteborg.se

 
Annika Andréasson
Förskoleklass
072-855 39 60
annika.andreasson@educ.goteborg.se
 
Lars-Göran Börjesson
Digitalisering, IKT
070-610 02 91
lars-goran.borjesson@educ.goteborg.se
 
Rickard Callenmyr
Demokrati, systematiskt kvalitetsarbete
070-215 04 13
rickard.callenmyr@educ.goteborg.se
 
Gunilla Carlsson
Inkludering, ledarskap, grundsärskola
070-761 23 97
gunilla.carlsson@educ.goteborg.se
 
Monica Chocron
Verksamhetsförlagd utbildning, VFU
070-785 66 33
monica.chocron@educ.goteborg.se
 
Lotten Ekelund
Språk och lärande
072-241 71 93
lotten.ekelund@educ.goteborg.se
 
Göran Englund
Diskriminering och kränkande behandling
0703-800 573
goran.englund@educ.goteborg.se
 
Per Fagerström
Ledarskap, kompetensförsörjning
070-255 19 76
per.fagerstrom@educ.goteborg.se
 
Susanna Hanson
Hälsofrämjande och förebyggande arbete
070-785 03 84
susanna.hanson@orgryteharlanda.goteborg.se
 
   
Helen Henriksson
Digitalisering, IKT
076-764 93 39
helen.henriksson@educ.goteborg.se
 
Marie Jakobsson
Elevhälsan, specialpedagogik, grundsärskola
070-202 34 55
marie.jakobsson@educ.goteborg.se
 
Annette Mitiche
Språk och lärande, NT-ämnen och matematik
072-704 11 68
annette.mitiche@educ.goteborg.se
 
Lisa Molin, fil lic, lektor med inriktning mot Literacy och skolans digitalisering
070-761 28 58
lisa.molin@educ.goteborg.se
 
Siggi Olafsson
Elevhälsan, psykologiska och psykosociala insatser
0703-25 65 79
siggi.olafsson@educ.goteborg.se
 

Karin Olsson
Språk och lärande
072-855 39 59
karin.olsson@educ.goteborg.se

 
Laura Ruz Haglöf
Nyanländas lärande
070-529 08 70
laura.ruz-haglof@educ.goteborg.se
 
Jaana Sandberg
Språk och lärande, Nyanländas lärande, Internationella kontakter
070-576 07 16
jaana.sandberg@educ.goteborg.se
 
Lena Simonson Garsbo
Elevhälsans medicinska insatser
070-266 05 89
lena.simonson.garsbo@educ.goteborg.se
 
Susanne Staf
Fil lic, lektor med inriktning mot 
likvärdighet i språk och kunskapsutveckling
070-265 65 70
susanne.staf@educ.goteborg.se
 
Bente Tuff
Förskola, fritidshem
070-780 18 00
bente.tuff@educ.goteborg.se
 

Mats Widigson
Fil dr, lektor med inriktning mot likvärdighet och social inkludering
070-259 03 20
mats.widigson@educ.goteborg.se

 
   

Redaktion Pedagog Göteborg

 
Maria Eriksson
Kommunikatör, webbredaktör, utvecklingsledare IKT
076-770 89 84
maria.a.eriksson@educ.goteborg.se
 
Carl-Magnus Höglund
Kommunikatör med inriktning på text
072-856 52 87
carl-magnus.hoglund@educ.goteborg.se
 
Pernilla Lorentzson
Kommunikatör, webbredaktör
070-761 23 02
pernilla.lorentzson@educ.goteborg.se
 
Hanna Sandgren
Kommunikatör med inriktning på text, foto och film
072-856 52 88
hanna.sandgren@educ.goteborg.se