Center för skolutveckling - Göteborgs Stad
Foto: Lo Birgersson

Stödjer, stimulerar, initierar och utmanar till skolutveckling

Center för skolutveckling, CfS, vänder sig till skolledare, förskollärare, lärare, arbetslag och elevhälsopersonal i Göteborgs Stad och stödjer dem i deras utvecklings- och kvalitetsarbete. Målet är att alla barn och elever ska utvecklas så långt som möjligt.

Aktuellt

 • Språk och identitet i fokus under vecka 44

  Publicerad 29 juni 2018

  Årets utbildning i Teachers College Reading and Writing Project fokuserar på språk och identitet. Under två dagar i vecka 44 bjuder Center för skolutveckling in till en utbildning för lärare med utgångspunkt i TCRWP och flerspråkighet.

 • Så kan skolan hantera nätmobbning

  Publicerad 13 juni 2018

  Skolan och huvudmannen har ett ansvar att utreda och åtgärda mobbningssituationer på nätet. Men hur gör skolan det bäst?

 • Bygga svenska – om nyanländas språkutveckling

  Publicerad 05 juni 2018

  Utbildningen Bygga svenska är en av elva insatser i Göteborgs Stads utvecklingsplan för arbetet med nyanlända elever.

Se allt inom aktuellt
Kompletterande innehåll
${loading}