Foto: Madeleine Vincent

Vuxenutbildning

Inom naturbruksprogrammet bedriver August Kobbs Gymnasium även vuxenutbildning. Utbildningarna görs på uppdrag av arbetsmarknad och vuxenutbildning i Göteborg - Arbvux, samt Göteborgsregionens yrkesvux - GRVUX.

Kommande utbildningar

Trädgård - Skötsel och odling

Start 2018-01-08

Trädgårdsutbildning med språkstöd 

Start 2018-01-08

Sista ansökningsdag för båda utbildningarna  2017-10-30

Läs mer på  www.grvux.se

 

Pågående Utbildningar

  • Trädgårdsutbildning med språkstöd - Start augusti 2016
  • ​Trädgård - Skötsel och odling - Start januari 2017
  • Trädgård - Skötsel och anläggning Start14 augusti 2017

Kontakter:
Madeleine Vincent, utbildningsledare August Kobbs Gymnasium
madeleine.vincent@educ.goteborg.se
Mobil 0702386493

Arbetsmarknad och vuxenutbildning Göteborg
info@arbvux.goteborg.se
Telefon 031-368 30 00

Annan vuxenutbildning på Skånegatan 20

Studium bedriver flera utbildningar inom restaurang och bageri på Skånegatan 20, för mer information, gå direkt till Studiums hemsida.