Foto: Lo Birgersson

Preparandutbildning

PRE - Preparandutbildningen är en förberedande utbildning för dig som kan bli behörig till ett nationellt program på gymnasiet inom ett år.

 Du har möjlighet att läsa de grundskolekurser som du saknar. Du kan även läsa gymnasiegemensamma ämnen. En individuell studieplan görs upp där du i samråd med din studieledare väljer ämnen. 

Vi erbjuder studier i en trygg och organiserad lärandemiljö där undervisningen präglas av kontinuitet och en tydlig struktur.

De ämnen som erbjuds  är svenska/svenska som andraspråk, matematik, engelska, biologi, fysik, kemi, historia, geografi, samhällskunskap, religion, slöjd, bild och idrott.

Vi erbjuder två olika preparandutbildningar mot högskoleförberedande program:
1. Preparand på AST-enheten
2. Preparand på Lärcentrum