Foto: Lo Birgersson

Introduktionsprogram

Det finns fem introduktionsprogram för dig som ännu inte blivit behörig till ett nationellt program. Studierna på ett introduktionsprogram anpassas så att de passar din bakgrund, din person och dina framtidsplaner. Du kanske är intresserad av att se mer av arbetslivet och vill pröva på att praktisera? Introduktionsprogrammen fungerar som en väg till arbetslivet eller som introduktion till gymnasiestudier. Genom introduktionsprogrammen kan du bli behörig till ett nationellt program, förberedd för arbetsmarknaden eller till annan utbildning.