Foto: Peter Svensson

Barn- & fritidsprogrammet

Vill du jobba med människor? Kanske som väktare, personlig assistent, stöd i boende, daglig verksamhet och skola, barnskötare, elevassistent eller som personlig tränare? Då är Barn- och fritidsprogrammet något för dig.

Lärande kan ske på många sätt och på olika platser. Minst sexton veckor av din utbildning kommer att vara förlagd till en arbetsplats. Du följer en handledare och gör  arbetsuppgifter under handledning. APL-tiden ger dig goda möjligheter att knyta kontakter med framtida arbetsgivare.

På Barn- och fritidsprogrammet har du möjlighet att läsa kurser som förbereder dig för vidare studier inom exempelvis: lärarprogrammet, socionomprogrammet, sjuksköterskeprogrammet, psykologprogrammet, polishögskolan och fritidsledarutbildning. Centralt i utbildningen är hälsa, pedagogik och ledarskap. 

Som sökande till programmet väljer du en inriktning och yrkesutgång.

Pedagogiskt arbete

Socialt arbete

Fritid och Hälsa

För dig som saknar betyg från grundskolan

Lärling