Jenny Larsson
Gymnasieskolenhetschef
Tel 031-367 02 21
jenny.larsson@educ.goteborg.se

Marika Blomquist 
Rektor Hantverksprogrammet
Tel 031-367 02 23 / 072- 856 54 24
marika.blomquist@educ.goteborg.se

Bengt Broberg
Rektor Ny Musik / Estetiska programmet  och Språkintroduktion
Tel: 031-367 17 08 / 070-219 90 97
bengt.broberg@educ.goteborg.se

Maria Gustafsson
Rektor Lärcentrum och Prövningsenheten
Mobil  076-764 54 97
maria.gustafsson@educ.goteborg.se

Ingemar Hansson
Rektor  Introduktionsprogrammen och AST-enheten
Mobil 070-360 81 04
ingemar.hansson@educ.goteborg.se

Tomas Savinainen
Rektor Hotell & turism, August Kobb /  Naturbruk
Tel 031-367 02 25 / 072-855 34 95
tomas.savinainen@educ.goteborg.se

Jennifer Wall
Rektor  Barn- och Fritidsprogrammet
mobil 070-205 58 19
jennifer.wall@educ.goteborg.se