Elevhälsan

Vi är tre skolsköterskor och tre kuratorer som arbetar på Burgårdens utbildningscentrum. Du hittar oss på bottenvåningen i B-huset. Elevhälsan är till för alla elever på gymnasiet.

Skolsköterskor

Vår huvudsakliga uppgift är hälsofrämjande och förebyggande hälso- och sjukvård.
Vi samarbetar bl.a. med sjukvårdsmottagningar, ungdomsmottagningar, ungdomsrådgivning och Mini-Maria.

Vi har tystnadsplikt.

Välkommen att besöka oss när du har behov så hjälper vi dig gärna!


Kontakt:
Maria Gerum (må-to)
031-3670338 / 0767-642174 
Barn och fritid, Lärcentrum     

Monica Corell (tis-fre)                            
031-3670337 / 0702-004066
Hantverk, Hotell och Turism, AST-enheten      

Ulla Björk  (mån-fred)                             
031-3670212 / 0702-116486 
August Kobb Naturbruk, Individuellt alternativ (IA), Språkintroduktion (SPRINT)   

Kuratorer

Vi finns till hands för dig, när du har bekymmer med studiesituationen, kamrater, föräldrar, pojk- eller flickvänner eller något annat, som du vill prata om.
Vi har möjlighet att hjälpa dig att komma i kontakt med verksamheter inom socialtjänsten som ungdomsmottagning, samtalsterapi eller drogbehandling.

Hos oss kan du hämta ansökningsblanketter till extra tillägg och inackorderingstillägg m.m. Du kan även söka pengar ur vissa fonder och ansöka om stipendier hos oss.

Vi har tystnadsplikt..

Elisabeth J. Karlsson
031-3670336 / 0702-297666
Barn- och fritid, Lärcentrum

Kristoffer Sköld
031-3670335 / 0703-613900
AST-enheten, Hantverk och Individuellt alternativ

Sandra Johannesson
Språkintroduktion, Naturbruk och Hotell & Turism.
mobil 076-141 26 03
sandra.johannesson@educ.goteborg.se

Nina Vårhäll (föräldraledig.)
Språkintroduktion, Naturbruk och Hotell & Turism. 
nina.bergius@educ.goteborg.se

Paulina Andersson
Språkintroduktion och Ny Musik.
paulina.andersson@educ.goteborg.se

Specialpedagoger

Linda Fjellman
Naturbruk, Hotel och Turism
mobil 072-501 44 11
linda.fjellman@educ.goteborg.se

Vuokko Andersson
Lärcentrum
mobil. 076-141 24 98
​vuokko.andersson@educ.goteborg.se

Ann-Sofie Nyström
AST-enheten
mobil.070-798 48 70
ann-sofie.nystrom@educ.goteborg.se,  

        
Skolpsykolog

Nils Stenholm
Kontaktas via rektor eller elevhälsans personal

Socialpedagog

Roger Hasselgren
0722-55 70 43
roger.hasselgren@educ.goteborg.se

 

Välkommen hit, vi finns här för dig!