August Kobbs Naturbruk

Sjukanmälan för elever görs på tel: 031-367 02 11 mellan kl. 8.00 - 9.30.

Vi arbetar här

Information om programmet hittar du under fliken utbildningar.

Tomas Savinainen
Rektor 
Tel 031-367 02 25 / 072-855 34 95
tomas.savinainen@educ.goteborg.se

Madeleine Vincent
Utbildningsledare, expedition Stora Katrinelunds landeri
Mobil 070-238 64 93
madeleine.Vincent@educ.goteborg.se

Lotta Johansson
Djurinstruktör, APL-samordnare
Mobil 070-692 50 60
lotta.johansson@educ.goteborg.se

Linda Fjellman
specialpedagog
mobil 072-501 44 11
linda.fjellman@educ.goteborg.se

Sofia Alfredsson
djurvård, häst
mobil 070-257 34 26
sofia.alfredsson@educ.goteborg.se

Åsa Almgren
hundkunskap, SBK-lärare (Sv.Brukshundsklubben)
mobil 070-244 77 92
asa.almgren@educ.goteborg.se

Anita Hult
yrkesintroduktion naturbruk
ämnesansvarig religionskunskap
mobil 076-147 65 20
anita.hult@educ.goteborg.se

Anna Jönsson (tjänstledig ht 17)
naturbruk, entreprenörskap, häst
mobil  070 392 07 01
anna.jonsson@educ.goteborg.se

Lotta Nilsson
förstelärare, djursjukvård, APL-samordnare
mobil 070-254 88 12
charlotte.nilsson@educ.goteborg.se

Annika Eklund
förstelärare, biologi, naturkunskap
mobil  076-141 16 17
annika.eklund@educ.goteborg.se  

Anne-Li  Johansson
engelska, svenska
mobil  076-103 70 48
anne-li.lohansson@educ.goteborg.se

Stefan Falkenland
svenska
mobil 070-276 89 15
stefan.falkenland@educ.goteborg.se

Mia Skogström
elevassistent
mobil  072-198 19 66
mia.skogstrom@educ.goteborg.se

Fredrik Måring
trädgård vux
mobil 072-856 54 30
fredrik.maring@educ.goteborg.se

Maria Alander
trädgård vux
mobil 072-856 55 48
maria.alander@educ.goteborg.se

Thomas Nordberg
trädgård vux
mobil 070-275 08 35
thomas.nordberg@educ.goteborg.se

Linda Hagberg
svenska som andraspråk vux
mobil 070 392 82 22
linda.hagberg@educ.goteborg.se