Elevhälsan

Vi är fyra skolsköterskor och fyra kuratorer och flera specialpedagoger som arbetar på elevhälsan. Du hittar oss på bottenvåningen i B-huset. Elevhälsan är till för er elever. Självklart har vi tystnadsplikt.

Barn och fritidsprogrammet  Skolsköterskor

Vår huvudsakliga uppgift är hälsofrämjande och förebyggande hälso- och sjukvård.
Vi samarbetar bl.a. med sjukvårdsmottagningar, ungdomsmottagningar, ungdomsrådgivning och Mini-Maria.

Välkommen att besöka oss när du har behov så hjälper vi dig gärna!


Maria Gerum (Måndag-Torsdag)
Skolsköterska

 • Barn och fritidsprogrammet
 • Naturbruks programmet


Telefon: 031-367 03 38
Mob: 0767-64 21 74 
E-post: maria.gerum@educ.goteborg.se

Monica Corell (Tisdag-Fredag) 
Skolsköterska

 • Hantverk
 • Estetiska programmet, musik  
 • Yrkesintroduktion                  

Telefon: 031-3670337
Mobil: 0702-00 40 66
E-post: monica.corell@educ.goteborg.se 

Ulla Björk  (Måndag-Fredag)   
Skolsköterska

 • Språkintroduktion

Hotell-och turismprogrammet

Telefon: 031-36 70 212
Mobil: 0702-11 64 86 
E-post:  ulla.bjork@educ.goteborg.se

Katarina Rydsund (Måndag-Torsdag)
Skolsköterska

 • Individuellt alternativ
 • Lärcentrum
 • AST-enheten

Telefon: 031-367 02 32
Mobil: 076-052 76 51
E-post: katarina.rydsund@educ.goteborg.se

 

Kuratorer

Vi finns till hands för dig, när du har bekymmer med studiesituationen, kamrater, föräldrar, relationer eller något annat, som du vill prata om. Vi har möjlighet att hjälpa dig att komma i kontakt med verksamheter inom socialtjänsten som ungdomsmottagning, samtalsterapi eller drogbehandling.

Hos oss kan du hämta ansökningsblanketter till extra tillägg och inackorderingstillägg m.m. Du kan även söka pengar ur vissa fonder och ansöka om stipendier hos oss.

Vi har tystnadsplikt.

Elisabeth Johansson Karlsson
Kurator

 • Barn- och fritid
 • Naturbruk

Telefon: 031-3670336
Mobil: 0702-29 76 66
E-post: elisabeth.j.karlsson@educ.goteborg.se


Liz Engberg - Vikarie för Kristoffer Sköld)  
Kurator 

 • Hantverk
 • Estetiska programmet, musik

Mobil: 070-361 39 00
E-post: liz.engberg@educ.goteborg.se
 

Sandra Johannesson
Kurator

 • Individuellt alternativ
 • Yrkesintroduktion
 • Lärcentrum
 • AST-enheten


Mobil: 0761-41 26 03
E-post: sandra.johannesson@educ.goteborg.se
 

Paulina Andersson
Kurator:

 • Språkintroduktion
 • Hotell-och Turism

Mobil: 072-501 30 82 
E-post: paulina.andersson@educ.goteborg.se
 

Specialpedagoger
 

Ann-Christine Kassama
Specialpedagog: Språkintroduktion och Hotell- och turismprogrammet 
Telefon: 0707-77 50 83
E-post: ann-christine.kassama@educ.goteborg.se

Maria Persson    
Specialpedagog: Barn och fritidsprogrammet  
Mobil: 0728 - 56 54 53                        
E-post: maria.a.persson@educ.goteborg.se       

                                                                 

Vuokko Andersson
​Specialpedagog: Lärcentrum
Mobil: 076-141 24 98
E-post: ​vuokko.andersson@educ.goteborg.se

 

Ann-Sofie Nyström
​Specialpedagog: AST-enheten
Mobil: 070-798 48 70
E-post: ann-sofie.nystrom@educ.goteborg.se


Katarina Linglander               
​Specialpedagog  
Mobil: 0728 - 56 77 23
E-post: katarina.linglander@educ.goteborg.se 

 

Barbro Nicander 
Specialpedagog - Hantverksprogrammen
E-post: barbro.nicander@educ.goteborg.se

 

Skolpsykolog

Christine Dottax
Skolpsykolog 
Kontaktas via rektor eller elevhälsans personal

Socialpedagog

Roger Hasselgren
Mobi: 0722-55 70 43
E-post: roger.hasselgren@educ.goteborg.se