Foto: Mikael Karlsson

Validering och vuxenutbildning inom byggsektorn

Bräckegymnasiet validerar tillsammans med Sveriges Byggindustrier och Svenska Byggnadsarbetarförbundet avdelning 12 yrkesmän inom byggsektorn i Göteborgsområdet. Genom validering kan man nå ända fram till ett yrkesbevis och en tryggad framtid. Vi har även ett stort nätverk av företag i regionen som är i behov av duktiga yrkesmän.

Validering

Nu finns möjligheten för deltagare som inte har någon formell utbildning, men som har erfarenheter inom byggsektorn möjlighet att validera sina kunskaper. Anmälan och beslut sker hos din handläggare på AF.

Valideringsprocessen börjar med att man genomför en kompetenskartläggning 1-3 dagar, där man går igenom deltagarens erfarenheter och ser om det finns förutsättningar att genomföra en validering med ett gott resultat. Kompetenskartläggningen kan ha både teori och praktiska övningar.

Har man yrkesmässiga färdigheter att validera, får deltagaren genomföra ett antal praktiska och teoretiska övningar i reell byggmiljö under 5-20 dagar, beroende på vilken yrkeskategori man tillhör. Vid språksvårigheter eller särskilda behov kan valideringen behöva förlängas.

  • Deltagaren får efter validering komplettera med vissa delar, för att sedan tilldelas en utbildningsbok och placeras in i lärlingsstegen.
  • Deltagaren får godkänt på alla ingående moment, och tilldelas en utbildningsbok där hen placeras in i lärlingsstegen.
  • Deltagaren har sådan kompetens att hen efter genomfört yrkesteoriprov tilldelas ett yrkesbevis.

I dagsläget genomförs valideringar inom följande yrken:
Snickare
Murare
Anläggare
Plattsättare
Betongarbetare
Ställningsbyggare
Målare
Golvläggare
Anläggningsmaskinförare

För vidare information: mikael.karlsson@educ.goteborg.se eller tel 073-8000606

Vuxenutbildning

Bräckegymnasiet bedriver vuxenutbildning i lärlingsform i samarbete med regionala BYN och företagen i regionen. Utbildningen börjar med en orienteringskurs på 1-4 veckor. Där går vi igenom maskinhantering och grundläggande övningar för att försäkra oss om att eleven har de förutsättningar som krävs för att en utbildning till byggnadsarbetare.
Utbildningstiden omfattar totalt 50 - 70 veckor. Man praktiserar i fyra veckor och arbetar hemma med teorin en dag i veckan. Se plan för vuxenutbildning nedan.

Du kan söka en lärlingsutbildning om du:

  • är folkbokförd i Göteborg eller har fått hemkommunens godkännande,
  • är minst 20 år (från och med den 1 juli det år du fyller 20 år) eller,
  • har ett slutbetyg, studiebevis eller examen från gymnasiet och är under 20 år.

För att komma in på utbildningen måste man anmäla sitt intresse till Vuxenutbildningen i Göteborg. Därefter skall man gå på ett informationsmöte för att göra sin ansökan. Informationsmöten anordnas en gång per månad. För vidare information om hur du ansöker se
Alvis webbansökan

De yrkesutbildningar man kan välja är byggnadsträarbetare, betongarbetare, murare, plattsättare samt väg- och anläggningsarbetare.
Både validering och vuxenutbildning bedrivs på Stora Holm, Holmvägen 81, 417 56 Göteborg.

Ansvarig rektor: Mikael Karlsson

Utbildningsledare: Morgan Karlsson