Foto: Marie Ullnert

Byggnadssnickare inriktning mot arkitekt & ingenjör

På Bräckegymnasiet kan du läsa en särskild variant av bygg- och anläggningsprogrammets inriktning husbyggnad. Utbildningen ger inte bara kunskaper och färdigheter för arbete inom byggindustrin utan förbereder även för högskolestudier.

Du utbildas till arbete som byggnadssnickare. Dessutom ges du möjlighet till vidare högskolestudier till arkitekt, arbetsledare, högskoleingenjör eller civilingenjör med inriktning mot byggindustrin. Vår utbildning innehåller yrkeskurser i kombination med gymnasiekurser som leder till att du får en lärlingsbok samtidigt som du får särskild högskolebehörighet.

Utbildningen omfattar bland annat kurserna cad1 50p, fysik1a 150p, kemi1 100p, matematik 1c, 2c och 3c 300p. Inom individuellt val erbjuds matematik4 100p och fysik2 100p.