Foto: Marie Ullnert

Undertaksmontör

Undertaksmontör är ett omväxlande inomhusjobb. Undertak används för ljud- och värmeisolering och för att dölja rördragningar.

Ofta arbetar man två eller tre i lag. Yrket är omväxlande, du arbetar med olika typer av undertak och i olika material.
Du får ta fantasin till hjälp och se det som en utmaning att dölja alla rör och lufttrummor. Ett snyggt undertak höjer hela rummets utseende.