Foto: Marie Ullnert

Murare

Som murare arbetar du bland annat med att mura fasader, att mura och putsa väggar, husgrunder och skorstenar och att uppföra byggnadsstommar i tegel.

Vissa murare specialiserar sig på inredningsarbeten som att göra väggar, valv, eldstäder och skorstensstockar. En murare kan också arbeta med kakelsättning.